14 дни право на връщане и замяна на покупка

Уважаеми, клиенти! 

(СКАРФ.БГ ЕООД) ви уведомява, че имате законното право да върнете всяка закупена стока/продукт в срок от 14 (четиринадесет) дни след извършената покупка съгласно ЗЗП, (чл. 55) (ал. 1) без да дължите обяснение, обезщетение, неустойка, и друго основание за връщане с изключение на разходите, предвидени в (чл. 54) (ал. 3) и (чл. 55) от ЗЗП.

Моля, запознайте се с правилата и начинът, по който протича връщане, замяна или възстановяване на сума: 

Уважаеми клиенти, ако сте взели решение да се възползвате от правото си на връщане/замяна на продукт.

Моля, свържете се с нас на тел: +359 889 600 710 за да получите допълнително съдействие и удовлетворяване на вашето желание и право като потребител. Очакваме Ви :-)

 

 УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ:

- Закупеният продукт да бъде с оригинална опаковка, и пълна цялост на всеки изпратен платежен документ поставен в опаковката на покупката.

- Пазете всичко, без значение колко маловажна би могла да бъде за вас касовата бележка или друг официален платежен документ.

- Разполагате със законно право да тествате закупеният продукт, и да се уверите в неговата практичност, комбинация, усещане, и поносимост.

- Задължени сте да пазите закупеният продукт в непокътнато състояние, и да се уверите че сте направили правилния избор.

- Всеки върнат продукт трябва да притежава усещане за цялост на текстилната материя.

- Закупеният продукт трябва да бъде без следи от употреба, без надраскване, без нараняване, без разкъсване, без издърпване на текстилното влакно/нишка, без следки от изпиране и без следи от употреба на перилни/почистващи или химически препарати предназначени за обработка на текстил.

- Всеки един документ доказващ собственост на направената покупка трябва да бъде здрав, надлежно запазен и във вид с ненарушена първоначална цялост на издаване.

- Всички транспортни/логистични разходи покриващи връщането/замяната на продукта/продуктите се заплащат от Вас.

- Когато покупката е извършена чрез наложен платеж с пощенски паричен превод (ППП) - в брой при получаване на пратката от куриер, всички  суми за възтановяване се превеждат по банков път в предварително посочена от клиента банкова сметка. Срокът за възтановяване на сумите е 14 дни от датата на получаване на продуктите в нашият офис.

- Когато покупката е извършена с банков превод, възстановянето на пълната сума от покупката се извършва чрез нареждане на обратно плащане по сметката, от която е извършена покупката/заплащането в срок 14 дни от датата на получаване на продуктите в нашият офис.

- Срокът на възстановяване и обратно постъпление на сумата във вашата сметка зависи от избраната банкова система/оператор обработващ плащането.

 

НАЧИН НА ВРЪЩАНЕ:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ПОКУПКА

ИЗТЕГЛЕТЕ: -> ОТТУК

 

Изпратете този формуляр, заедно със стоката и всички включени документи на:

Когато предпочитате обмяната на формулярът/бланка да се извърши по стандартен физически начин (чрез пощенски оператор).

Моля, изпратете попълнените данни на хартиен носител заедно със стоката, ако отговаря на изискванията на следния адрес:

Адресът за връщане или замяна на покупка е:

Адрес на Доставчик/Търговец:

Получател: "СКАРФ.БГ" ЕООД,

Адрес: гр. ПЛЕВЕН, УЛ. "ЛОЗЕНГРАД" 2А

Контакти: +359 889 600 710

Куриерската такса за връщането и замяната на продукт/продукти е за сметка на клиента.

Изпратеният от Вас продукт, трябва да бъде с добавена опция "Преглед" и "Тест".

Покупката, която сте избрали да замените/върнете трябва да бъде придружена от всички оригинални платежни документи, оригинална опаковка, документ от куриерската компания от момента на получаване на продукта или всеки друг документ доказващ правото на собственост/покупка, която сте извършили. 

 

Моля, попълнете и изпратете на посочената електронна поща: SHALOVE@TUTANOTA.COM предоставеният по-горе формуляр/бланка за упражняване правото на връщане и замяна на покупка, ако предпочитате изпращането на попълнените данни да стане по електронен път.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ:

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги;
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

   ЗЗПЧл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

(1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.

(3) При договор извън търговския обект, когато стоките са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора, търговецът е длъжен да прибере стоките за своя сметка, ако естеството на стоките е такова, че не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата.

(4) Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато търговецът не го е уведомил за правото му на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8.

(5) Когато потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, той заплаща на търговеца пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който потребителят е уведомил търговеца за упражняване правото на отказ.

(6) Пропорционалната сума по ал. 5, която потребителят трябва да заплати на търговеца, се изчислява въз основа на крайната цена, уговорена в договора. Ако крайната цена е прекомерно висока, пропорционалната сума се изчислява въз основа на пазарната стойност на това, което действително е било предоставено.

(7) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, той не дължи разходи за:

  1. предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или за централно отопление, изцяло или отчасти, извършени по време на срока за отказ, когато:

 а) търговецът не е предоставил информация съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 или 10, или

 б) потребителят не е поискал изрично изпълнението на договора да започне по време на срока за упражняване правото на отказ от договора съгласно чл. 48, ал. 3 и чл. 49, ал. 9, или

2. доставянето изцяло или отчасти на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато:

а) потребителят не е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението на договора преди изтичане на 14-дневния срок по чл. 50, или

б) потребителят не е потвърдил, че знае, че като дава съгласие за започване изпълнението на договора, ще загуби правото си на отказ от договора, или

в) търговецът не е предоставил потвърждение на изричното предварително съгласие и приемане от потребителя за започване изпълнението на договора съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8.

(8) Потребителят не носи отговорност за упражняване правото на отказ, освен в случаите по ал. 1, 2, 4 и 5 и чл. 54, ал. 3.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И СЪДЕЙСТВИЕ: ТЕЛ: +359 889 600 710 или ни пишете на: SHALOVE@TUTANOTA.COM